DISCLAIMER ObTopics

  1. Met de toegang tot en het gebruik van ObTopics stemt u in met deze disclaimer.
  2. ObT draagt er zorg voor om de inhoud van ObTopics actueel te houden. Desalniettemin is het ObT conform de vigerende dienstverleningsovereenkomst niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
  3. Het ObT is niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik en de interpretatie van ObTopics.
  4. Aan de inhoud van ObTopics kunnen geen rechten worden ontleend.
    ObT behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van ObTopics te wijzigen en/of te verwijderen.
  5. De inhoud van ObTopics kan vertrouwelijke informatie bevatten en kan onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht vallen.

 

Volg ons via social media