Jaargrondslag ABP 2017 opgehoogd

Eind 2016 heeft het ABP meegedeeld dat salariswijzigingen met terugwerkende kracht (in tegenstelling tot het verleden) als nabetaling moeten doorwerken in het pensioengevend inkomen van het volgend jaar.
De Pensioenkamer heeft deze zienswijze bevestigd: bij een salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari of eerder is de gehele salarisverhoging op jaarbasis pensioengevend in het daaropvolgende jaar.

In het onderwijs hebben dergelijke salarisverhogingen zich in 2015 en 2016 voorgedaan.

De salarisverwerkers hebben voorgesteld deze collectieve salarisverhogingen eenmalig door middel van een ophogingspercentage bij de jaargrondslag ABP 2017 op te tellen. Dit voorstel is door het ABP geaccepteerd.
Na overleg tussen de salarisverwerkers en ABP zijn de volgende ophogingspercentages vastgesteld:

  • HBO 0,0000%
  • PO 2,0287%
  • VO 2,2903%

Met de salarisverwerking van maart 2017 zijn deze ophogingspercentages toegepast.
Dit houdt in dat er met het salaris van maart ook nog een herrekening over de maanden januari en februari 2017 heeft plaatsgevonden.

Volg ons via social media