Text/HTML

Nieuws

Onder de rubriek nieuws treft u items aan die in algemene zin een relatie hebben met de dagelijkse praktijk van het ObT. Voor achtergrondinformatie en overige algemene informatie verwijzen wij u naar de nieuwsrubrieken van (landelijke) organisaties, die u aantreft onder de rubriek "Links".

Specifieke nieuwsbrieven, berichten en mededelingen voor de bij het ObT aangesloten relaties treft u aan onder het hoofdstuk nieuws, dat is opgenomen onder de knop "Intranet".

     
17-09-2012   Volkskrant: Basisscholen zullen nog meer moeten snijden
14-09-2012   Primair onderwijs versterkt bestuurlijke kwaliteit
04-09-2012   Merendeel schoolbesturen in het primair onderwijs heeft financiën op orde
28-08-2012   Beoordeling financiële positie schoolbestuur is maatwerk
03-07-2012   Opbouw vakantierechten tijdens ziekte voor het primair onderwijs
10-04-2012   Ontslagvergoeding en accountantsverklaringen
04-04-2012   Geen herziening lgf 2009/2010 voor WEC en WPO
28-03-2012   Doorcentralisatie buitenonderhoud
01-02-2012   Bekostiging bestuursakkoord bekend
03-01-2012   Fusie van scholen financieel aantrekkelijker
16-09-2011   Definitieve regeling personele bekostiging PO 2010-2011
15-09-2011   OC&W: Géén financiële problemen bij krimp
08-09-2011   WGA-premie in 2012 omlaag naar 0,55 procent
05-09-2011   Fusietoets treedt op 1 oktober 2011 in werking
19-08-2011   Scheiding bestuur en toezicht per 1-8-2011

Nieuws van de PO-Raad

Volg ons via social media