ObTopics

ObTopics

ObTopics is het managementinformatiesysteem voor de klanten van Onderwijsbureau Twente. Wij voorzien daarmee duidelijk in de klantbehoefte om “in control” te zijn en te blijven. Onderwijsbureau Twente streeft er continu naar het managementinformatiesysteem zo gebruikersvriendelijk en zo integraal mogelijk in te richten. Ook hebben wij de jaarrekening opgenomen in ObTopics. ObTopics geeft u de toegang tot handzame personele en financiële overzichten. Maar ook de integrale kengetallen- en benchmarkmodule en het opnemen van meerjarenonderhoudsplannen.
Verder leidt de koppeling met het digitaal verwerken van facturen tot een optimale beheersing van het inkomend factuurproces. Al deze stuurinformatie stelt u in staat op een snelle en effectieve manier de actuele stand van zaken binnen uw organisatie te bekijken.

Bestuurs-/schoolspecifieke documenten

Onderwijsbureau Twente kent in ObTopics ook de mogelijkheid bestuurs-/schoolspecifieke documenten op te nemen. Onder deze button kunnen de bij Onderwijsbureau Twente aanwezige documenten worden geplaatst, die van belang zijn voor de samenwerking tussen uw school/bestuur en Onderwijsbureau Twente.
Hierbij valt te denken aan het meest actuele uittreksel bij de Kamer van Koophandel, de namen van bestuursleden/raad van toezichtleden, de bij Onderwijsbureau Twente bekende handtekening-parafenlijsten, verzekeringspolissen, contracten, werkafspraken FA/PSA etc. 
 

Volg ons via social media