Wanneer heeft uw medewerker recht op een transitievergoeding?

Medewerkers met een dienstverband langer dan twee jaar kunnen aanspraak maken op de transitievergoeding bij ontslag:

  • via UWV
  • kantonrechter of
  • bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband

Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan in bijzondere omstandigheden sprake zijn van deeltijdontslag. In dat geval vindt de berekening van de transitievergoeding plaats over dat deel dat wordt beëindigd.

De kantonrechter heeft de mogelijkheid bovenop de transitievergoeding een extra ontslagvergoeding toe te kennen. Dit komt alleen voor bij ernstige verwijtbaarheid of een situatie die te wijten is aan de werkgever.

Berekening

De indicatieve transitievergoeding wordt berekend op basis van de leeftijd, de duur van het dienstverband en het bruto maandsalaris.

  • 1/3 maandsalaris per dienstjaar in de eerste 10 jaar van het dienstverband.
  • 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat de medewerker langer dan 10 jaar in dienst is geweest.
  • Is uw medewerker bij ontslag 50 jaar of ouder en minstens 10 jaar in dienst geweest, dan geldt de overgangsregeling: vanaf het 50ste levensjaar 1 maandsalaris per dienstjaar (tot 2020).
  • De vergoeding is gemaximeerd op € 79.000,- of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 79.000,-.

Voor werkgevers die minder dan 25 werknemers hebben, gelden uitzonderingsregels.

Voor meer informatie over de transitievergoeding kunt u uw vragen en contactgegevens mailen naar adviesdesk@obt.nl.

Vul onderstaande gegevens in voor een indicatie van de hoogte van de bruto transitievergoeding.

Ingevulde gegevens zoals die van toepassing zijn op de ontslagdatum

Leeftijd
Dienstverband (Aantal jaar)
Bruto maandsalaris
(incl. vak.geld en eju)
  Bereken

 

Volg ons via social media