Mobiliteitscentrum ObT - Besturen

Het Onderwijsbureau Twente is gestart met het Mobiliteitscentrum ObT. Het Mobiliteitscentrum ObT coördineert de flexibele personele schil  voor schoolbesturen in het basis- en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het Mobiliteitscentrum ObT bemiddelt voor een groot aantal schoolbesturen.
Klik hier voor een overzicht van de aangesloten schoolbesturen.

Het Mobiliteitscentrum ObT staat voor:

  • Coördinatie
  • Werving & Selectie 
  • Matching & Bemiddeling 
  • Mutatie & Administratie 
  • Begeleiding bij in-, door- en uitstroom van medewerkers 
  • Individuele begeleiding, training en coaching

Het Mobiliteitscentrum ObT bewaakt voor u de wet- en regelgeving (o.a. ketenbepaling)  en draagt bij aan de mobiliteit van leerkrachten binnen en buiten het schoolbestuur.

Een bijzonder kenmerk van de bemiddeling via het Mobiliteitscentrum ObT is dat hiermee voor de schoolbesturen ook de mutatie in de personeels- en salarisadministratie wordt gerealiseerd. Hierbij hoort ook het voeren van de administratie ten behoeve van het Vervangingsfonds. Detacheringen worden verzorgd en administratief afgehandeld.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en uw mogelijkheden tot deelname? Neem contact met op met Frank Weusthof, Hoofd PZ&O via telefoonnummer: 074-2650650

Zie hier voor onze dienstverleningsmogelijkheden.

Volg ons via social media