Ik heb een vraag over VOG

Eerste aanvraag:

Indien je (vervangings)werkzaamheden wilt verrichten bij een school(bestuur) dan dien je bij indiensttreding in het bezit te zijn van een geldige “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG). De VOG heeft een geldigheidsduur van 6 maanden na afgiftedatum.

VOG verlopen en verlenging / uitbreiding van werkzaamheden bij een bestuur:

Ben je al werkzaam bij een schoolbestuur, is de geldigheidsduur van 6 maanden verstreken en wil je voor datzelfde bestuur (bijvoorbeeld een andere school van dat bestuur) gedurende het lopende vervangingsverzoek extra inval werkzaamheden verrichten? Dan hoef je geen nieuwe VOG aan te vragen. Ook als je een verlenging van een vervanging krijgt hoef je dan geen nieuwe VOG aan te vragen. Pas wanneer je na een onderbreking opnieuw in dienst treed van een bestuur heb je weer een geldige VOG nodig.

VOG bij detacheringen:

Ook A-poolers die gedetacheerd worden naar andere besturen moeten over een geldige VOG beschikken. A-poolers die alleen bij het eigen bestuur werkzaamheden verrichten hoeven alleen bij indiensttreding over een geldige VOG te beschikken.

Aanvraagprocedure:

Voor het aanvragen van een VOG kun je contact opnemen met het Mobiliteitscentrum ObT via 074-2650605 of via mobiliteitscentrum@obt.nl. Wij kunnen je voorzien van een digitale aanvraag waarmee je deze digitaal kunt indienen. Het Mobiliteitscentrum houdt bij wanneer je VOG verloopt en stuurt je, indien nodig,  een e-mail waarmee een nieuwe VOG kan worden aangevraagd.
Let op: De e-mail waarmee je de VOG kunt aanvragen wordt verstuurd door dienst Justis en beland in veel gevallen in de map met ongewenste e-mail. Controleer deze map als je nog geen e-mail hebt ontvangen.

Versturen VOG naar Mobiliteitscentrum ObT:

Stuur de VOG naar het Mobiliteitscentrum ObT.

Post:

Mobiliteitscentrum ObT
Postbus 185
7620 AD Borne

Digitaal:

mobiliteitscentrum@obt.nl.
NB: een foto van de VOG is niet voldoende en wordt niet geaccepteerd.

Kosten:

Zodra we jouw VOG hebben ontvangen zullen wij je de kosten hiervan binnen een week automatisch overmaken naar het door jou opgegeven bankrekeningnummer.

 

Volg ons via social media