Huisvesting & Materiële zaken

Huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor het tot stand brengen van het primair proces in onderwijs. Een kwalitatief goede en passende huisvesting, maar ook een gebouw dat past bij het inhoudelijk proces dat er in gegeven wordt, is van belang. Onderwijs moet kunnen plaatsvinden in een veilige en beschermende omgeving.
Een schoolgebouw wordt veelal direct of indirect bekostigd met algemene middelen zodat een voortdurend besef van het omgaan daarmee aanwezig is. In de onderwijswetgeving wordt onderscheid gemaakt in de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van het gebouw en de instandhouding ervan.  Erkenning van dat wederzijds belang is aan de orde. Vanuit die houding en visie zal Onderwijsbureau Twente besturen adviseren bij het realiseren, in stand houden en beheren van schoolgebouwen.

De meest gevraagde dienstverlening van Onderwijsbureau Twente in de sector onderwijs omvat:

  • Strategische (lange termijn) huisvestingsadvisering.
  • Adviseren over huisvesting en materiële zaken (nieuwbouw, uitbreiding, onderhoud, eerste inrichting)
  • Advisering in onderhoud en onderhoudsplanning op maat
  • Voorbereiden en afhandelen huisvestingsaanvragen
  • Begeleiding realisering brede scholen
  • Beheer en exploitatie brede scholen
  • Architectuur
  • Stedenbouwkundige advisering

Graag verzorgen wij voor u bovenstaande werkzaamheden. Voor sommige onderdelen bestaat een samenwerkingsverband met daartoe gespecialiseerde bedrijven.

Volg ons via social media