Inning ouderbijdragen

Het innen van ouderbijdragen kan zowel door de school als door vrijwilligers in ouderraden plaatsvinden.
In de regel wordt dit als een arbeidsintensieve activiteit ervaren met als gevolg bijvoorbeeld dat vrijwilligers afhaken.
Hierdoor dreigen de opbrengsten achter te blijven bij hetgeen begroot is en noodzakelijk wordt geacht voor het verzorgen van aanvullende activiteiten die niet door het rijk worden bekostigd.

Het ObT biedt u wel deze noodzakelijke continuïteit, ontzorgt u en biedt u mogelijkheden om op professionele wijze de inning ter hand te nemen. Hiertoe zijn, mogelijk ook voor u, met WIS interessante afspraken gemaakt.

Volg ons via social media