Payrolling

Payroll, de oplossing voor een optimaal formatieplan
Door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen heeft het onderwijs steeds meer behoefte aan (strategische) flexibele personeelsplanning voor de korte en lange termijn. Minder inkomsten vanuit het Rijk, een krimpende arbeidsmarkt, afnemende leerlingenaantallen, de invoering van passend onderwijs, de Wet Werk en Zekerheid en de vergrijzing op de scholen zijn voorbeelden van die ontwikkelingen. Daardoor is een bedrijfsmatiger aanpak voor uw instelling noodzakelijk geworden. Deze aanpak mag echter nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.
Daarom is een optimaal formatieplan nodig, dat bestaat uit een mix van ervaren en nieuwe instromende docenten en van ondersteunend personeel. Zowel instroom, doorstroom als uitstroom van uw medewerkers is voor uw instelling belangrijk. Hiermee waarborgt u de kwaliteit van de formatie op de middellange en lange termijn. Het onderwijs kent echter de wachtgeld- en herbenoemingverplichtingen. Dit maakt het lastig om uw instelling flexibel te houden. Terwijl dit in deze onzekere tijden wel zeer wenselijk is.

Scherpe tarieven via Onderwijsbureau Twente
Payroll is hiervoor een oplossing. Vanuit Onderwijsbureau Twente willen wij u ook voor payroll een adequate partij aanreiken. Wij zijn een samenwerking aangegaan met Randstad. Dit betekent voor u als klant van Onderwijsbureau Twente direct voordeel met scherpe tarieven, waarbij u tevens de administratieve afwikkeling uit handen wordt genomen. Deze werkzaamheden worden door ons verzorgd.

Wat houdt deze oplossing in?

 • de werving en selectie verzorgt u zelf, dus u weet dat u een kwalitatief goede leerkracht voor de klas heeft staan;
 • u hoeft de administratie niet zelf (meer) uit te voeren. Onderwijsbureau Twente neemt dat van u over, zodat u zich volledig kunt richten op uw kerntaken;
 • u krijgt deze dienstverlening aangeboden tegen een laag en exclusief tarief;
 • het juridisch werkgeverschap neemt Randstad van u over;
 • geen wachtgeld- en herbenoemingsverplichtingen na de contractperiode;
 • de cao Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is van toepassing, waardoor er gedurende minimaal 5,5 jaar flexibele mogelijkheden zijn;
 • na iedere contractperiode bepaalt u zelf of u wilt stoppen, verlengen of de medewerker zelf een contract wilt aanbieden, zonder extra kosten;
 • de medewerker werkt volgens dezelfde arbeidsvoorwaarden (cao onderwijs) als uw vaste personeel.

Voor het onderwijs wordt Randstad onder andere ingezet voor:

 • tijdelijke dienstverbanden;
 • tijdelijke uitbreidingen van vaste medewerkers;
 • flexibele contracten voor invallers;
 • medewerkers die al met pensioen of FPU zijn gegaan, maar die nog werkzaamheden voor de school willen blijven verrichten;
 • maar ook bij inzet vanuit tijdelijke financiering en subsidies.

Nieuwe dienstverlening Randstad Employability
Naast payroll heeft u sinds januari 2016 de keuze om te kiezen voor de nieuwe dienstverlening van Randstad met als insteek goed werkgeverschap. Randstad Employability gaat verder dan het uit handen nemen van de administratieve zaken. Uitgangspunt van deze dienstverlening is het inzetten van een door u geworven voorkeurskandidaat middels een detacheringsovereenkomst. Randstad verzorgt als goed werkgever niet alleen de (pre)selectie, de VOG aanvraag, de salarisbetaling en de opbouw van pensioen, maar ook de binding en begeleiding tijdens de opdracht. Na een half jaar worden hier in overleg het vaststellen van het functioneren in combinatie met het opleiden en ontwikkelen van de medewerker aan toegevoegd. Daarnaast maakt Randstad Employability het verschil omdat bij Randstad Employability einde opdracht, niet einde werk betekent. Randstad Employability helpt werknemers bij de zoektocht naar concrete vervolgopdrachten.

Meer informatie over Randstad
Randstad Payroll Solutions is binnen Randstad Nederland de specialist op het gebied van payroll en het detacheren van eigen geworven medewerkers. Randstad is hierin marktleider en heeft landelijk vele onderwijsinstellingen als opdrachtgever. De dienstverlening sluit naadloos aan bij de behoefte aan flexibiliteit, risicoreductie en kostenbeheersing.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Randstad en de scherpe tarieven voor klanten van Onderwijsbureau Twente? Neem contact op met Marit Lubberink accountmanager onderwijs van Randstad, om de mogelijkheden te bespreken.

Volg ons via social media