Personeels- & Organisatieadvies

Personeelsadvies

Uw personeel bepaalt de kwaliteit van het onderwijs en uw organisatie. Het verkrijgen en behouden van goed personeel vergt dan ook uw continue aandacht. Uw management en personeel zijn tenslotte bepalend voor uw instelling of school. Zij zijn het gezicht van uw organisatie. Dat alles goed georganiseerd is binnen uw organisatie, is minstens zo belangrijk. Dit heeft invloed op de uitstraling van uw organisatie naar buiten. Personeel en organisatie: twee zeer belangrijke en beïnvloedende factoren die goed geregeld moeten zijn. Onze adviseurs begeleiden u bij uw in-, door- en uitstroom van personeel. Wij helpen u onder andere met de volgende zaken:

 • Bestuursformatieplan
 • Opstellen sociaal plan
 • Voeren van DGO
 • Ziekteverzuim en reïntegratie
 • Ontslagzaken, bezwaar en beroep
 • Benchmarking ken- en stuurgetallen P&O
 • Loopbaancoaching
 • Assessments
 • Invoering functiemix, wet Bio
 • Beleidsplannen
 • Functiebeschrijving en waardering
 • Werving en selectie

Organisatieadvies

Een breed gedragen strategie en een transparante (bestuurlijke) organisatie met effectief leiderschap zijn essentiële voorwaarden voor de kwaliteit van het primaire proces.
Onze organisatieadviseurs adviseren en begeleiden onderwijsorganisaties bij de ontwikkelings- en veranderingsprocessen die daarvoor nodig zijn.
Onze dienstverlening omvat onder andere: project- en procesmanagement, organisatieonderzoek en -ontwerp, coaching en trainingen en interim-management. Onze dienstverlening en producten staan in onderstaand portfolio. Deze sluiten aan bij de actuele ondersteuningsbehoefte van onze opdrachtgevers.

 • Sparringpartner bestuursvraagstukken
 • (Structurele) inzet P&O adviseur
 • Visie en strategie
 • Besturing en toezicht (governance)
 • Kwaliteit primair proces
 • Organisatiestructuur
 • Organisatiecultuur
 • Leiderschap
 • Medezeggenschap
 • Samenwerkingsrelaties

Onderwijsbureau Twente zorgt ervoor dat uw personeel en organisatie-inrichting de stabiele basis vormen van uw onderwijsdoelen. Zodanig dat uw organisatie functioneert naar optimaal vermogen. Zonder problemen, zonder moeite, met energie en bevlogenheid. Graag verzorgen wij voor u bovenstaande werkzaamheden. Voor sommige onderdelen bestaat een samenwerkingsverband met daartoe gespecialiseerde bedrijven.

Volg ons via social media