Personeels- & Salarisadministratie

Graag verzorgen wij voor u de personeels- en salarisadministratie. Zo kunnen wij uw personele ramingen opstellen en de gerealiseerde loonkosten in kaart brengen. En adviseren u hier graag in.

Belangrijke onderdelen van deze dienstverlening zijn:

  • Het verzorgen van de volledige personeelsadministratie
  • Het verzorgen van de volledige salarisadministratie
  • Het leveren van on-line personele managementinformatie
  • Opstellen van personele ramingen en gerealiseerde loonkosten
  • Advies en overleg inzake rechtspositieregelingen, CAO-bepalingen en overige wet- en regelgeving
  • Verzorgen gegevens BRIN/OC&W, ABP, UWV, Belastingdienst, Participatiefonds, Vervangingsfonds, Risicofonds e.d.
  • Archiveren conform wettelijke richtlijnen van personele documenten
  • Het beschikbaar stellen van mantelcontracten, bv. ziektekostenverzekeringen

Of u nu het hele pakket wilt afnemen, of slechts een onderdeel, wij zorgen ervoor.

Volg ons via social media