Planning & Control

Planning & Control is breed en belangrijk. Het gaat om het beheersen en sturen van de financiële processen in uw organisatie. En natuurlijk om het bijsturen van die processen wanneer dat nodig is. Onderwijsbureau Twente biedt u de middelen om te beheersen en bij te sturen. Zodat u alles onder controle heeft en ”in control” blijft.
Onderwijsbureau Twente heeft naast de adviseurs Planning & Control die zich toeleggen op schoolbesturen ook adviseurs in dienst voor samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

De middelen die wij u bieden zijn onder andere:

  • managementrapportages
  • meerjarenbegroting
  • liquiditeitsbeheer & -prognoses
  • administratieve organisatie en interne organisatie/controle
  • benchmarking & trendanalyse financiële kengetallen
  • financieel advies bij RvT en (G)MR
  • risicoanalyse

En wij bieden meer. Wij bieden u de ruimte om zelf aan te geven hoeveel controle u wilt hebben en over wilt dragen. U kiest zelf welke diensten u van Onderwijsbureau Twente afneemt. Op die manier zorgt u dat planning & control breed, belangrijk en precies passend is bij uw wensen en organisatie.

Volg ons via social media