Secretariële ondersteuning

U heeft tijdelijk of structureel behoefte aan secretariële ondersteuning? Onderwijsbureau Twente levert vele diensten vanuit het secretariaat zoals:

  • Bestuurssecretariaat
  • Secretariaat P&O
  • Beheren en afhandelen post
  • Registreren en archiveren documenten
  • Agendabeheer
  • Voorbereiden en verslaglegging vergaderingen

Volg ons via social media