Persbericht

Borne, 31 augustus 2018

Unieke samenwerking met 25 schoolbesturen

Onderwijsbureau Twente biedt invalkrachten kans op betere baan in het onderwijs

Met het nieuwe schooljaar voor de deur komt de aandacht voor invalkrachten weer volop in beeld. Klassen die naar huis worden gestuurd vanwege te weinig docenten, geen vaste contracten voor invalkrachten en weinig opleidingsmogelijkheden voor deze groep, het zijn bekende problemen die elk jaar weer terugkeren. Onderwijsbureau Twente (ObT) kent deze problematiek maar al te goed en sloeg de handen ineen met 25 schoolbesturen uit Twente en Vechtdal. Samen bieden zij een nieuw concept voor het professionaliseren en begeleiden van invalkrachten. Een win-winsituatie voor zowel de invalkrachten, scholen als ouders.

Kennis beschikbaar stellen

Het concept voor bemiddeling en professionalisering van onderwijsprofessionals zonder vaste baan is uniek. Uniek vanwege de samenwerking tussen maar liefst 25 schoolbesturen en het ObT, maar ook uniek door de wijze van professionalisering van invalkrachten. Ferdy Smelt is als P&O adviseur bij het Mobiliteitscentrum van Onderwijsbureau Twente betrokken bij de introductie van het concept. "In de basis houdt het concept in dat we de kennis binnen scholen openstellen voor invalkrachten die bij ons ingeschreven staan. Zij kunnen via kennissessies - en in de nabije toekomst ook via e-learning - werken aan hun professionaliteit als leerkracht en zijn daardoor aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Vanzelfsprekend profiteren ook kinderen en scholen van deze professionaliseringsslag bij de invalkrachten."

Samen investeren in invalkrachten

Het vinden van invaldocenten wordt moeilijker naarmate het schooljaar vordert. Gemiddeld zijn er gedurende het jaar zo’n 8 tot 12% verlofuren te vervullen, bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschapsverlof, formatie of extra benodigde inzet. Doordat het ObT zo’n 880 invalkrachten ingeschreven heeft staan, kan het goed voldoen aan de vraag van scholen om uitval van reguliere docenten op te vangen. "Doordat wij nu gezamenlijk investeren in de professionalisering van onze invallers, zorgen we niet alleen voor kwantitatief aanbod, maar vooral ook voor kwalitatief goede docenten en onderwijsassistenten. Onze invalkrachten hebben toegang tot kennis die beschikbaar wordt gesteld en wordt gegeven door ervaren vakgenoten en docenten, en diverse hogescholen. Denk daarbij aan een workshop Actualiteiten WWZ & CAO of over het speciaal onderwijs. Bij het ObT kunnen invalkrachten

ontdekken welk type onderwijs het beste bij ze past", licht Smelt verder toe. "Met dit concept krijgen ouders en kinderen waar zij recht op hebben: goed onderwijs."

Over Onderwijsbureau Twente

Het Mobiliteitscentrum van Onderwijsbureau Twente uit Borne is gespecialiseerd in het bemiddelen van onderwijsprofessionals voor korte en langdurige vervangingsvragen. Het ObT beschikt over een uitgebreid netwerk van scholen en invalkrachten, zodat het de vraag en het aanbod op kwalitatieve wijze kan matchen. De invalkrachten werken zowel met een vast contract zodra ze geplaatst worden (bijvoorbeeld een jaarcontract) als zonder contract. Ook zij-instromers en gepensioneerden kunnen onderdeel uitmaken van het ObT-netwerk. Het doel van het ObT is om vervangingsvragen in te vullen met een zowel kwantitatieve als kwalitatieve invallerspool, waarbij de mogelijkheid bestaat om door te groeien naar een vast dienstverband binnen het scholennetwerk

Volg ons via social media